Tudástár

Az abszorpciós hangtompítókban a hangenergia hővé alakul át. Az abszorpciós zajtompítók lényegében elnyelő anyaggal bélelt csatornák.
Hangtan. Ide tartozik minden ami hanggal, rezgéssel, annak tanulmányozásával és mérésével foglalkozik.
Gépkocsik hangosítása, illetve gépkocsikba telepített, tervezett hangtechnikai berendezések.
A csendes övezetek kijelölése a zaj ellen kiemelt, különleges védelmet igénylő létesítmények védelmét szolgálják. A csendes övezetek mindig egy meghatározott létesítményt vesznek körül, általában kisebb kiterjedésűek.
Decibel, a hangnyomás mértékegységeként ismert viszonyszám. A hangtechnikában nem csak hangnyomásra, jelszint meghatározásra is használatos.
Ha a zaj nagyobb felületű szabad nyíláson, ablakon, vagy vékony falon át jut a környezetbe, akkor a hang meglehetősen nagy felületen sugárzódik el.
A térben minden irányban terjedő gömbhullámok legegyszerűbb esete, ha a hangforrás a térfogatát periodikusan változtató, ún. lélegző gömb.
A halláskárosodás tulajdonképpen a hallásküszöb időszakos vagy végleges megemelkedése, azaz az erős hangok okozta nagyobb igénybevétel az érzékelősejtek kifáradásához vezet. Végletes esetben ezek a sejtek a hirtelen és erős hang hatására részlegesen elpusztulhatnak.
Anyagban terjedő rezgés, melyet érzékszervi úton, hallással észlelünk, tipikusan 20 Hz - 20 kHz tartományban.
Olyan anyagok, és szerkezetek, melyek jellemzően magas százalékban elnyelik a beérkező hangenergiát. Jele: α (alfa), ahol 0=0% elnyelés, 1=100% elnyelés. Frekvenciafüggő.
Speciális anyagból készült, magas elnyelő tényezővel rendelkező anyag, melyre nyomtatott szövet anyagot ragasztunk. A hangelnyelő képet belső akusztika javításakor, túl magas utózengés esetén használjuk, dekoratív volta miatt. Saját termék.
Lásd: spl
A hangnyomásszintek ábrázolását a frekvencia függvényében hangszínképnek nevezzük. A tisztahang (szinuszos hang) színképe az adott frekvenciához tartozó egyetlen függőleges vonal. Összetett periodikus hang színképe vonalas. Összetett, nem periodikus hang esetén folytonos színképet kapunk.
Hang feldolgozására, lesugárzására szolgáló műszaki berendezések összessége.
A zajvizsgálat, a helyzetelemzés, a zajcsökkentést megalapozó tevékenység, valamint a műszaki akusztikai tervezés területén az első lényeges lépés, hogy ismerjük a hangtérben a zajforrás okozta hangnyomásszint eloszlást. Egy adott zajhelyzet elemzésénél a hangnyomásszint eloszlás zajszintmérővel megmérhető.
Többcsatornás, filmek otthoni lejátszását segítő hang-, és videotechnika.
A hullám terjedési sebessége/megtett út, egy teljes periódus alatt. Hang esetén, levegőben: sebesség átlag: 340 m/s, /frekvencia. 40 Hz hullámhossza: 8,5m.
Üzemi zajforrásnak tekintjük az ipari termelő és szolgáltató üzemeket, beleértve a területükön mozgó járműveket, az épületek rendeltetésszerű használatát biztosító gépi berendezéseket (pl. kereskedelmi és lakossági szellőző-és klímaberendezések, transzformátorok stb.).
A vízi és légi útvonalon, közúton, közlekedési területen mozgó gépjármű, várakozó-(parkoló-) helyen, vasútvonalon, pályaudvaron, repülőtéren és egyéb fel/leszállóhelyen, kikötőben (együtt: közlekedési létesítményben) történő, a közlekedéssel közvetlenül összefüggő járműmozgás, járműműködtetés.
A hangtér azon része, amelyben a hangforrástól közvetlenül érkező, még vissza nem verődött hangenergia határozza meg a tér energiatartalmát, a közvetlen sugárzási vagy szabad hangtér. Ez a hangtér nem függ a helyiség akusztikai tulajdonságaitól.
A levegőben a zaj terjedése során veszteségek keletkeznek. A levegő csillapítása erősen függ a frekvenciától, a magas hangok jobban csillapodnak, mint a mélyek. A csillapítás függ ezenkívül a levegő hőmérsékletétől és relatív nedvességtartalmától is.
Ha a hang növényzeten (bokrok, fák) halad át, szóródás és hangelnyelés következtében többletcsillapítás következik be. A többletcsillapítás függ a frekvenciától, a növényzet fajtájától és sűrűségétől és a növényzeten keresztülvezetett hangút hosszúságától.
A pontszerű hangforrások idealizált sugárzók. Legegyszerűbb modelljük a lélegző gömb. Ezt nulladrendű gömbsugárzónak nevezzük, ahol az egész gömbfelület radiálisan kifelé és befelé azonos fázisban mozog, a térfogat periodikusan változik és gömbhullámok alakjában sugározza ki a hangenergiát.
A reflexiós zajtompítók kamrákból és összekötő csövekből állnak, amelyeken a levegő keresztüláramlik. A kamrák rugóként, a csövek tömegként működnek. Megfelelő kialakítás esetén a zajtompítók a zajt a forrás felé visszaverik, míg a levegőáramot átengedik. Hátrányuk, hogy jelentős nyomáscsökkenést okoznak és csak meghatározott frekvenciatartományban hatásosak.
Sound pressure level: hangnyomás. Mértéke decibel. Súlyozott vagy lineáris formáját is használjuk.
Szabad síkhullám esetén a hullámfrontok síkok, a terjedés egydimenziós. A hullámfrontok c sebességgel akadálytalanul haladnak a tér egyik irányába, pl. az x irányba.
A talaj közelében bekövetkező különböző hatások többletcsillapítást okozhatnak. A földhatás komplex jelenség, amelyet a föld hangvisszaverő és hangelnyelő tulajdonsága együttesen idéz elő, és amelyet jelentős mértékben befolyásolnak a földközeli meteorológiai viszonyok.
Belső terek akusztikai tulajdonságaival foglalkozó szakágazat.
Egy helyiségben elhelyezett és működésbe hozott zajforrás hatására a helyiségben rövid idő alatt kialakul az állandósult eredő hangtér. A hangtér feltöltődése után a szint állandó marad, majd a hangforrás kikapcsolása után csökkenni kezd, ugyanis a felhalmozódott energiának kell pótolnia az elnyelt energiát is. Nemzetközi megállapodás alapján azt az időt, mely alatt a hangforrás működésének megszűnése után zárt térben a hangnyomás az ezredrészére, azaz a hangnyomásszint 60 dB-lel csökken, utózengési időnek nevezzük.
A hangforrás által lesugárzott energia a helyiség falairól visszaverődik. A visszavert energia intenzitása kisebb, mint a beesőé, mivel a beeső energia a-szorosát a fal elnyeli.
Ha végtelen hosszú vonal minden eleme hangforrásként működik – vonalsugárzóról beszélünk.
Szabványokban, illetve egyéb, törvényi szabályozásokban közzétett, különböző megengedett határértékek.
A zajvédelmi rendelet előírja, hogy a környezetünkben a határértéket túllépő zajkibocsátású üzem vagy közlekedési létesítmények üzemeltetőit, építési munka során a kivitelezőt zaj-, illetve rezgésbírság megfizetésére kell kötelezni.
A földfelszíni hangterjedést jelentősen befolyásolják a különböző akadályok – házak, házsorok, falak, gátak – és a domborzati viszonyok. Az akadályok mögött hangárnyék alakul ki, ahova, ha más visszaverő felületek nincsenek a közelben, csak az akadály felső élét és rétegeit megkerülve a hullámelhajlás jelensége miatt és különleges terjedési viszonyok következtében jut el a hang. A hang útjába helyezett akadály (épület, terepalakulat, zajvédő fal) mögött hangárnyék keletkezik.